Sunday, March 6, 2011

Hukum Newton 2


"Sebuah benda yang dikenai gaya akan mengalami percepatan yang bersarnya berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda"

No comments:

Post a Comment